Computer Application Division
count: [2012-05-18]

Office

Name

Tel

Email

4#-506

XIAO Bingjia (Head)

86 551 5593350

bjxiao@ipp.ac.cn

4#-511

 JI Zhenshan

86 551 5591375

jizh@ipp.ac.cn

4#-407

SHEN Biao

86 551 5593341

biaoshen@ipp.ac.cn

QIAN Jinping

86 551 5593341

jpqian@ipp.ac.cn

4#-509

WANG Huazhong

86 551 5593272

hzwang@ipp.ac.cn

4#-507

ZHOU Zhiying

86 551 5591607

zyzhou@ipp.ac.cn

4#-511

WANG Feng

86 551 5591375

wangfeng@ipp.ac.cn

SUN Xiaoyang

xysun@ipp.ac.cn

WANG Yong

wayong@ipp.ac.cn

LI Shi

lishi@ipp.ac.cn

LI Chunchun

licc@ipp.ac.cn

4#-508

SUN Youwen

 

 

 

86 551 5593052

ywsun@ipp.ac.cn

LIU Guangjun

gjliu@ipp.ac.cn

YANG Yu

yyang@ipp.ac.cn

XIA jinyao

jyxia@ipp.ac.cn

CHEN Dalong

cdalong@ipp.ac.cn

XU Zhanghou

zhxu@ipp.ac.cn

YANG Li

yangli@ipp.ac.cn

4#-506

 

CHEN Shuliang

86 551 5595030 

slchen@ipp.ac.cn

WANG Ping

wangping@ipp.ac.cn

SHI Tonghui

thshi@ipp.ac.cn

QIU Qianqian

qqq@ipp.ac.cn

LUO Zhengping

zhpluo@ipp.ac.cn

GUO Yong

yguo@ipp.ac.cn

XU Guangjun

xgjun@ipp.ac.cn

XING Zhe

xzpb@ipp.ac.cn

YANG Yujiao

yangyujiao@ipp.ac.cn

4#-510

JIANG Kun

86 551 5591354

jiangkun@ipp.ac.cn

 

YUAN Qiping

 

qpyuan@ipp.ac.cn

 

ZHANG Zuchao

 

zzc@ipp.ac.cn

 

LI Qili

 

qlli@ipp.ac.cn

 

YANG Fei

 

fyang@ipp.ac.cn

 

CHEN Yin

 

cheny@ipp.ac.cn

 

ZHANG Yong

 

zy@ipp.ac.cn

 

ZHANG Ruirui

 

rrzhang@ipp.ac.cn

 

YANG Wancai

 

yangwancai@ipp.ac.cn

 

YUE Xiaoning

 

yxn@mail.ustc.edu.cn

 

YAN Tao

 

ytao@mail.ustc.edu.cn

4#-509

LIU Lei

 

liulei@ipp.ac.cn

 

WANG Linfang

 

ilsq1314@126.com

 

LIU Qiang

 

liuqiang@ipp.ac.cn

 

HUANG Wenjun

 

huangwenjun@ipp.ac.cn

 

YUAN Zhongquan

 

yzq@ipp.ac.cn