Applied Plasma Division
count: [2012-05-14]

Office

Name

Tel

Email

4#–422

WANG Xiang Ke (Head)

2788

xkwang@ipp.ac.cn

4#–302

NI Guo Hua

1392

ghni@ipp.ac.cn

4#–304

MENG Yue Dong

1544

ydmeng@ipp.ac.cn

4#–303

CHENG Jun Li (Secretary)

1344

chengjl@ipp.ac.cn

SHEN Jie

shenjie@ipp.ac.cn

HU Jue

hujue@ipp.ac.cn

4#–301

KUANG Jing An

3500

jak@ipp.ac.cn

LIU Wei

liuw@ipp.ac.cn

4#–309

SHU Xing Sheng

3308

xsshu@ ipp.ac.cn

CHEN Long Wei

lwcheng@ipp.ac.cn

FANG Shi Dong

fangsd@ipp.ac.cn

JIANG Yi Man

Jyman2005@163.com

CHEN Chang Lun

clchen@ipp.ac.cn

LI Jia Xing

lijx@ipp.ac.cn

TAN Xiao Li

tanxl@ipp.ac.cn

SONG Yu Bing

sunyubing@126.com

4#–311

Song Ye

2758

songy@ipp.ac.cn

ZHAO Gui Xia

zhaogx@ipp.ac.cn

WEI Yu

weiyu558@163.com

ZUO Xiao

kammury@163.com

SONG Ming Ming

smmustc@mail.ustc.edu.cn

GAO Liang

leongoall@hotmail.com

RU Li Li

Rulily1984@163.com.

HE Hong Bo

Hongbohe1001@163.com

YANG Xin

Zlm116@163.com

YANG Shu Bin

guozhiq2007@Lzu.cn

WEN Tao

wentao0425@163.com

WANG Qi

none227@126.com

ZHAO Dong Lin

zhaodlin@126.com

LIU Man Cheng

mcliu2011@163.com

4#–423

SHAO Da Dong

1368

shaodadong@126.com

SHENG Guo Dong

Gdsheng@ipp.ac.cn

YANG Shi Tong

styang@ipp.ac.cn

REN Xue Mei

renxm1985@163.com

Li Jie

503102457@qq.com

WANG Ying

wy.0730@163.com

Lab

CHEN Chang Lun

1389

clchen@ipp.ac.cn

2-3 East

CHENG Cheng

2798

chengcheng@ipp.ac.cn

LAN Yan

ylan@ipp.ac.cn

2-3 West

CONG Jie

1378

chongjie@ipp.ac.cn

XIE Hong Bing

xiehb@ipp.ac.cn

ZHANG Cheng Xu

zhangchengxu@163.com